Acte & Termene OCPI

 

Teren fara constructii

Teren cu constructii

Cerere de receptie si inscriere Cerere de receptie si inscriere
Declaratie Declaratie
Acte identitate proprietari (Copii xerox) Acte identitate proprietari (Copii xerox)
Certificat de casatorie – dupa caz (Copie legalizata) Certificat de casatorie – dupa caz (Copie legalizata)
Act/e de proprietate (Copie legalizata) Act/e de proprietate (Copie legalizata)
Certificat de atestare fiscala (Original / Copie legalizata) Autorizatie de construire – dupa caz (Copie legalizata)
Adeverinta de rol (Original / Copie legalizata) Certificat energetic – dupa caz (Copie legalizata)
Proces verbal de incheiere a lucrarilor – dupa caz (Copie legalizata)
Certificat de atestare fiscala (Original / Copie legalizata)
Adeverinta de rol (Original / Copie legalizata)
Termen avizare OCPI 18 zile lucratoare – regim normal Termen avizare OCPI 18 zile lucratoare – regim normal

 

Inscriere constructie

Cadastru si intabulare apartamente

Cerere de receptie si inscriere Cerere de receptie si inscriere
Declaratie Declaratie
Acte identitate proprietari (Copii xerox) Acte identitate proprietari (Copii xerox)
Certificat de casatorie – dupa caz (Copie legalizata) Certificat de casatorie – dupa caz (Copie legalizata)
Plan de amplasament si delimitare a imobilului – Cadastru (Copie xerox) Act/e de proprietate (Copie legalizata)
Extras Carte Funciara (Copie xerox) Certificat de atestare fiscala (Original / Copie legalizata)
Autorizatie Construire (Copie legalizata) Nomenclator stradal (Original / Copie legalizata)
Certificat Energetic (Copie legalizata) Adeverinta achitare plata integrala pentru contractele de imprumut (Original / Copie legalizata)
Proces verbal de incheiere a lucrarilor. (Copie legalizata)
Certificat de atestare a edificarii constructiei (Copie legalizata)
Termen avizare OCPI 15 zile lucratoare – regim normal Termen avizare OCPI 18 de zile lucratoare – regim normal

In cazul inscrierii unei contructii, procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor incheiat dupa data de 19.07.2013 trebuie insotit de certificatul de performanta energetica, altminteri este nul.

Ridicare Topografica

Dezmembrare / Alipire

Cerere de receptie si inscriere Cerere de receptie si inscriere
Declaratie Declaratie
Acte identitate proprietari (Copii xerox) Acte identitate proprietari (Copii xerox)
Extras Carte Funciara (Copie xerox) Plan de amplasament si delimitare a imobilului – Cadastru (Copie xerox)
Certificat de urbanism (Copie xerox) Extras Carte Funciara (Copie xerox)
Plan de amplasament si delimitare a imobilului – Cadastru (Copie xerox) Certificat de urbanism (Copie xerox) – dezmembrare ≥ 3 loturi
Termen avizare OCPI 10 zile lucratoare – regim normal Termen avizare OCPI 7 zile lucratoare – regim normal

 

Pentru mai multe detalii si pret va rugam sa ne contactati la telefon: 0774615260 sau pe adresa de email: metropolitancad@gmail.com .
Termenele de avizare de la OCPI nu putem sa le garantam.