Cadastru Arges – TERENURI FARA CONSTRUCTII

Prima inregistrare

 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie
 • Certificat fiscal: original (de la Primarie)
 • Nomenclator stradal sau Adeverinta de rol:original  (de la Primarie)
 • Buletine proprietari: copie
 • Certificat de casatorie: legalizat (daca propietarii sunt sot si sotie)
 • Actele de proprietate ale terenului:copii legalizate unde este cazul
 • Extras de plan parcelar sau incadrare in tarla (pentru terenurile situate in extravilanul localitatilor)

Actualizare / Rectificare

 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie
 • Certificat fiscal: original (de la Primarie)
 • Nomenclator stradal sau Adeverinta de rol:original  (de la Primarie)
 • Buletinele proprietarilor:copie
 • Documentatia de cadastru: copie
 • Extrasul de carte funciara: copie
 • Actele de proprietate: copie
 • Actele care stau la baza actualizarii: de ex. proces verbal de vecinatate etc.: copii legalizate
 • Declaratie notariala a proprietarului ca este de acord cu actualizarea documentatiei de cadastru: original

Alipire / Dezmembrare

 • Cerere de receptie si inscriere
 • Declaratie
 • Buletinele proprietarilor: copie
 • Actele de proprietate: copie
 • Documentatia de cadastru: copie
 • Extrasul de carte funciara: copie
 • Certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare:copie legalizata

Ridicari topografice pentru PAC, PUD, PUZ, PUG

 • Cerere privind solicitarea avizului de receptie a lucrarii
 • Declaratie
 • Buletinele proprietarilor: copie
 • Actele de proprietate: copie
 • Documentatia de cadastru: copie
 • Extrasul de carte funciara: copie
 • Certificat de urbanism: copie legalizata

Identificare amplasament (trasare/intarusare) cu emitere Proces verbal de trasare

 • Certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare: copie legalizata
 • Buletinele proprietarilor: copie
 • Actele de proprietate: copie
 • Documentatia de cadastru: copie
 • Extrasul de carte funciara: copie

Monitorizarea si actualizarea bazei de date a starii volumelor din stocuri

 • Actele de proprietate: copie
 • Documentatia de cadastru: copie
 • Extrasul de carte funciara: copie

Masuratori si determinari pentru calcularea volumelor de excavatie

 • Actele de proprietate: copie
 • Documentatia de cadastru: copie
 • Extrasul de carte funciara: copie